U kiest voor de oplossing,
daarbij zijn wij betrouwbaar en onpartijdig.

Geschillen gaan soms gepaard met emotionele gesprekken of verhitte discussies, en dat mag.
Vastzitten in deze situatie kan voor beide partijen erg vermoeiend zijn en soms uitzichtloos voelen.
Uiteindelijk is iedereen op zoek naar een oplossing; een situatie waarin u beide tevreden bent en het huidige probleem kunt laten rusten.
Wij oordelen niet, maar voelen aan wat nodig is. We leiden het gesprek in de juiste banen, identificeren de kern van het probleem en lossen dit samen met u op.

Wanneer schakel je een mediator in?

Er dreigt een conflict te ontstaan of er is al een conflict tussen partijen.
U kunt het conflict aan een rechter voorleggen. Dit kost veel tijd en geld en de uitkomst is onzeker. Een andere mogelijkheid is conflictbemiddeling en/of mediation. Bij mediation werken partijen aan een oplossing van een conflict, die voor alle partijen acceptabel is. Het gaat daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. U houdt op deze manier controle over het conflict en beslist zelf over uitkomst.
Als accredited RICS Civil Commercial Mediator begeleidt William op professionele wijze en volledig onafhankelijk het proces.

We hebben afspraken gemaakt, maar de situatie is veranderd, hoe lossen we dat op?
Soms is het goed om onder leiding van iemand die geen belang en emotie heeft bij de situatie samen het gesprek aan te gaan. Beiden krijgen de ruimte die ze nodig hebben om hun zegje te doen. Samen met ons kan gewerkt worden aan nieuwe afspraken of een oplossing. Omdat wij niet emotioneel betrokken zijn en geen belang hebben kunnen we u helpen bij het herstellen van de balans.

Dit zijn allemaal vragen die aan de orde komen bij de verkoop, ook als er al een koper is. Soms heb je behoefte aan een deskundige die je belangen vertegenwoordigt. Iemand die namens beide partijen het proces begeleid. We zorgen voor een overzichtelijk proces, waarin alle belangrijke zaken besproken en vastgelegd worden, zodat het bedrijf met een gerust hart overgedragen wordt.

CONTACT