Op 17 mei is groepsaccommodatie D’n Eik gelegen in Uden overgedragen. D’n Eik heeft 2 moderne groepsaccommodaties met in totaal 52 bedden. Bij de groepsaccommodatie ligt een ruim zeer sfeervol ingericht terrein. Het terrein grenst aan het natuurgebied de Bedafse bergen. Aan de Schansweg liggen verder ook nog diverse recreatie- en horecabedrijven die elkaar versterken. We zijn blij deze succesvolle verkoop namens de familie Verhoeven te hebben mogen begeleiden. Ondanks coronatijd is de verkoop soepel verlopen. Bedankt voor het vertrouwen en wij wensen de familie Lits veel succes met de voortzetting van dit mooie bedrijf.

Regionale specialisten in recreatief en watersport vastgoed bundelen krachten in landelijke samenwerking

Kruidenier, Den Otter Van Vliet, Muller Makelaardij en Synchro Bedrijfshuisvesting bundelen krachten met een landelijke samenwerking onder de vlag Leisure Makelaars Nederland. Met dit nieuwe samenwerkingsverband worden jarenlange ervaring, specialistische kennis en een landelijk dekkend netwerk met lokale en regionale kennis gebundeld. Een nieuwe, stevige fundering op het gebied van makelaardij in de recreatiesector.

Een nieuw begrip in recreatieland

De samenwerking op het gebied van makelaardij én taxaties zorgt voor een unieke combinatie van kennis en ervaring in de recreatiesector. “Ieder kantoor heeft zijn eigen specialisme. We bundelen onze krachten door een landelijk dekkend netwerk. We creëren extra slagkracht op het gebied van taxatie van exploitatiegebonden vastgoed in dag-, verblijfsrecreatie en watersport. We merken dat er vanuit de markt behoefte is aan partners met daadkracht. Wij voorzien daarin in een nichemarkt door gespecialiseerde makelaars en taxateurs”, stelt Bernd Kamp van Muller Makelaardij. Binnen de samenwerking wordt ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars netwerk om zo elkaar te versterken en de ondernemers beter van dienst te kunnen zijn.

Landelijke dekking met regionale wortels

Leisure Makelaars Nederland begeleidt het gehele proces van de verkoop van de recreatieonderneming. Lokale en regionale kennis wordt gecombineerd met een landelijk netwerk. “Dit betekent voor ondernemers dat er altijd een kantoor in de buurt is waar ze terecht kunnen. Deze heeft kennis van de lokale en regionale markt en is op de hoogte van de actualiteiten in de omgeving. Daarnaast profiteren ze van het landelijke netwerk dat de makelaars met zich meebrengen. Objecten worden op deze manier zowel lokaal, regionaal als landelijk onder de aandacht gebracht”, aldus William den Otter. De vier organisaties brengen specifieke kennis en expertise met zich mee. Of het nou gaat om aandelenoverdracht of specifieke regelgeving; de kennis is in huis.

Over Leisure Makelaars Nederland

Leisure Makelaars is een samenwerking tussen vier kantoren met ieder zijn eigen specialisme. Den Otter Van Vliet en Kruidenier hebben jarenlange ervaring in recreatief bedrijfsmatig vastgoed, Muller Makelaardij is specialist op het gebied van watersportgebonden onroerend goed en Synchro Bedrijfshuisvesting heeft expertise op het gebied van commercieel vastgoed met een sterk netwerk in Zeeland. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze een landelijk dekkend netwerk met lokale bekendheid. De participanten van Leisure Makelaars Nederland vinden elkaar in de passie voor het makelaarsvak én de recreatiesector. Meer informatie over Leisure Makelaars Nederland: www.leisuremakelaarsnederland.nl

Kunnen jullie ons helpen bij de overdracht van het bedrijf naar onze kinderen? O ja, en is het eigenlijk wel een goed idee?

Een voorbeeld uit de praktijk
De eigenaren van een familiebedrijf naderen de pensioenleeftijd, en merken dat ze moe zijn.
“Het wordt tijd om afscheid te nemen van het ondernemerschap en het wat rustiger aan te doen. De kinderen werken al in het bedrijf, maar wat willen ze zelf nou echt? Eigenlijk hebben we het hier nog nooit écht over gehad. Beslissingen worden uitgesteld, omdat dingen gevoelig liggen.”
De ouders over de kinderen: “Ze moeten niks, we willen ze zeker niet pushen, het is hun eigen keuze.”

Uit de persoonlijke intake met de familie kwamen de volgende zaken omhoog:
– Hebben we voldoende vertrouwen in het ondernemerschap van onze kinderen? Zijn ze er al klaar voor?
– Als de kinderen het bedrijf overnemen, kunnen wij het dan eigenlijk wel loslaten?
– Als ouder wil ik het beste voor mijn kind. Wens ik hen hetzelfde “ondernemersleven” als ik zelf heb gehad, met alle voor- en nadelen van dien?
– En kunnen we ons leven blijven leven zoals we graag willen, financieel gezien, na de overdracht?
– Hoe gaan we dit financieel, fiscaal en juridisch regelen?
– Hoe ziet mijn broer of zus eigenlijk onze samenwerking? Wat zijn zijn of haar wensen?
– Heb ik voldoende ervaring en zelfvertrouwen? Durf ik het aan?

Overdracht binnen het familiebedrijf is een veelzijdig proces. Voor dit proces is tijd, energie en een helder stappenplan nodig.
Vaak ligt de focus bijna alleen op de zakelijke kant en wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de persoonlijke kanten van de overdracht. Om goede beslissingen te kunnen nemen, moeten beide aspecten goed belicht worden.

Wat hebben we gedaan tot nu toe:
1. We hebben persoonlijke gesprekken met iedereen gevoerd om te beoordelen hoe iedereen tegen een mogelijke overname aankijkt. De kinderen hebben uitgesproken dat ze het bedrijf over willen nemen en onder welke voorwaarden. De ouders hebben uitgesproken vertrouwen te hebben in de bedrijfsoverdracht en graag een stapje terug te willen doen;
2. We hebben de financiële kant van de zaak in kaart gebracht, door te kijken naar de waarde van het bedrijf en de bedrijfsstructuur in relatie tot de overname;
3. We hebben in kaart gebracht welke positie de ouders, kinderen en personeel in het bedrijf innemen en wat er mogelijk gaat veranderen bij een overdracht. Diverse scenario’s zijn mogelijk.

De volgende stappen zijn:
– Een afspraak maken met de fiscalist om te bespreken wat de fiscaal meest gunstige manier is om het bedrijf over te dragen. Randvoorwaarden zijn de besproken voorwaarden van ouders en kinderen. Ook zal er daarbij gekeken worden naar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de kinderen onderling en de continuïteit van het bedrijf;
– Invulling van taken en verantwoordelijkheden van de overnemende kinderen en personeel. Hier worden ook de andere leidinggevenden bij betrokken. Zij moeten ook mee in het proces. Hun taken en verantwoordelijkheden veranderen en zij zullen een andere positie krijgen ten opzichte van de kinderen en ouders;
– Aanpassen van de juridische structuur van het bedrijf.
– Het overnameproces. Dit kan een geleidelijk proces worden, maar ook een één op één moment.

Onze werkwijze:
We voeren individuele gesprekken met de ouders en de kinderen. Vragen naar hun ervaringen, wensen en zorgen. Dit wordt als prettig ervaren.
“We zijn altijd druk aan het werk, en nemen niet vaak de tijd om eens stil te staan bij onszelf en onze individuele wensen en verwachtingen”.
Dat horen we vaker. We krijgen veel nuttige informatie die we samenbrengen in een verslag welke we in het vervolggesprek bespreken. Iedereen heeft het gelezen en toestemming gegeven om zijn of haar aandeel te delen.
Na het vervolggesprek kent iedereen elkaars individuele verhaal. Soms gaat dat over het vertrouwen dat één van de kinderen graag meer wil krijgen van de ouders. Een andere keer over verschil van mening over behoudend of juist vooruitstrevend ondernemerschap.

Het is belangrijk om verschillen van mening uit te spreken, hoe lastig dat soms ook is of lijkt. Wordt dat niet gedaan, dan komt het zeker weten gaande het proces naar boven en kan dit voor spanning en vertraging zorgen. Middels onze professionele gespreksbegeleiding zorgen we ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen en bevorderen we een open houding bij de anderen. Direct ver- of beoordelen kan het proces in een negatieve spiraal brengen. Komt de familie er niet uit? Dan kan het ook zo zijn dat men besluit niet over te gaan tot overdracht maar tot verkoop. Soms is dat de beste beslissing.

In ons voorbeeld zegt iedereen, op basis van het goedgekeurde verslag, “ja” tegen de intentie tot overdracht. Dit betekent dat we gaan onderzoeken of overdracht mogelijk is, rekening houdend met ieders persoonlijke voorwaarden die nu iedereen kent.
Een spannende tijd breekt aan, de uitkomst van het onderzoek is namelijk nog onzeker. Een waardering is gemaakt en de mogelijkheden van de juridische structuur zijn in kaart gebracht. Nu volgt een uiteenzetting van fiscale, financiële en juridische mogelijkheden en een mogelijke nieuwe organisatiestructuur wat betreft posities en invulling van taken en verantwoordelijkheden.

Perspectief over een jaar:
Een jaar verder is een nieuwe situatie ontstaan. De kinderen zijn gaan pionieren en hebben steeds meer taken en verantwoordelijkheden op zich genomen. Er is goed gekeken naar de kwaliteiten van de nieuwe eigenaren, kunnen zij deze voldoende benutten? Beide kinderen willen liever geen receptiewerkzaamheden uitvoeren. Met het vertrek van hun moeder, is daarvoor een nieuwe medewerkster aangenomen. Er zijn trainingen gevolgd om steviger in de ondernemersschoenen te komen staan op het gebied van bijvoorbeeld leiderschap, maar ook op gebied van persoonlijke ontwikkeling door onze coaching. De trotse ouders hebben het stokje overgedragen. Uiteraard bemoeien ze zich nog wel eens met de gang van zaken, en dat wordt nu gezien als ervaringsdeskundigheid. Wanneer het “te ver” gaat, komt het familieverslag ter sprake en herinnert bijvoorbeeld de zoon zijn ouders aan het benodigde vertrouwen in hem, wat eerder besproken is. Discussie is prima, ruimte noodzakelijk!

Wij nemen afscheid, ons werk zit er voor nu op. Een nieuw bedrijf is geboren! Wat een voorrecht om het vertrouwen te mogen krijgen, en dit proces te mogen begeleiden. Over een half jaar zien we elkaar weer, om te evalueren en het proces gaande te houden.