In ons vak komen wij veel mooie #familiebedrijven tegen. Van groot tot klein, allemaal even interessant en belangrijk voor de #recreatiebranche. In hun ve­le ver­schil­len­de ver­schij­nings­vor­men heb­ben fam­ilie­be­drij­ven ook veel stra­te­gis­che uit­da­gin­gen met el­kaar ge­meen. Uit veel on­der­zoek­en blijkt dat fam­ilie­be­drij­ven gem­id­deld gez­i­en zelfs be­ter prest­er­en dan niet-fam­ilie­be­drij­ven! Om u nog beter te kunnen begeleiden, volgden wij de opleiding Eigendomsstrategie en Vermogensstructurering van het familiebedrijf bij het #IFBK.

De komende weken duiken wij in de kenmerken, waarom familiebedrijven zo succesvol zijn.

Gericht op de lange termijn:
Van ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie in plaats van kwar­taal op kwar­taal
Sta­bie­le ei­gen­doms­struc­tuur:
Ge­ba­seerd op een ster­ke be­trok­ken­heid van de ei­ge­na­ren en hech­te ban­den bin­nen de fa­mi­lie
So­li­de fi­nan­cie­rings­struc­tuur:
Met een uit­ge­kiend in­ves­te­rings- en di­vi­dend­be­leid waar­mee het be­drijfs­be­lang en het fa­mi­lie­be­lang met el­kaar in even­wicht zijn
Ster­ke iden­ti­teit en cul­tuur:
Ge­ba­seerd op fa­mi­lie­waar­den die een con­cre­te be­te­ke­nis heb­ben ge­kre­gen
Loy­a­le me­de­wer­kers:
Die zich thuis en ver­bon­den voe­len om­dat zij ook als dra­gers van de fa­mi­li­a­le cul­tuur wor­den ge­res­pec­teerd
Hech­te band met lo­ka­le ge­meen­schap:
Die de so­ci­a­le co­he­sie in de di­rec­te om­ge­ving ten goe­de komt
Maat­schap­pe­lijk en­ga­ge­ment:
Waar­mee naast het fi­nan­ci­ë­le ren­de­ments­oog­merk ook re­ke­ning wordt ge­hou­den met het so­ci­a­le ef­fect
Con­sis­ten­te stra­te­gie:
Voort­bor­du­rend op het­geen een voor­gaan­de ge­ne­ra­tie tot stand heeft ge­bracht

Bron: IFBK

Op maandag 31 oktober is RecreatiecentrumLocatie recreatiecentrum De Oliepot De Oliepot in Rucphen na 47 jaar in familiebezit te zijn geweest overgedragen. Omdat Jan en Rob Bosman Jansen geen opvolging hadden is ons gevraagd om te gaan zoeken naar een opvolger. Die was snel gevonden, omdat de buurman, camping de Zilverden, het bedrijf er graag bij wilde hebben en voort wilde zetten. Na een korte en prettig verlopen onderhandeling konden we de koopovereenkomst opmaken. De Oliepot is een camping met 46 jaarplaatsen en een bedrijfswoning. Wij wensen Jack en Davy van Peer veel succes met de voortzetting van de camping.

 

Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie spelen meerdere processen. Omdat het zo belangrijk is om tijdig met de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht te starten (en dus liever niet wanneer het binnen een jaartje geregeld moet zijn), gaan wij ook graag direct in gesprek met uw vertrouwde accountant en/of fiscalist.

Het persoonlijke deel blijft helaas vaak onderbelicht. Als makelaar, taxateur, coach en Register Adviseur Bedrijfsopvolging zijn wij gespecialiseerd in het zakelijke én het persoonlijke proces.
Als we samenwerken spreken we allemaal dezelfde taal, voorkomen we dubbel werk en spreken we mogelijkheden en uitdagingen meteen uit. Dat is lekker duidelijk en wel zo efficiënt.

Zit u ook met vragen omtrent bedrijfsoverdracht? En bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Graag gaan we met u in gesprek!

Vorige week heeft de overdracht van de aandelen van Camperpark Zeeland plaatsgevonden. Met veel plezier hebben wij samen met Synchro Bedrijfshuisvesting het verkoopproces begeleid. Wij wensen de kopers veel succes met de voortzetting van het bedrijf en de verkopers dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

U hoort van alles in de recreatiebranche om u heen, maar hoe zit het nu eigenlijk echt?

Wat speelt er in de markt? Gaan de bedrijven als warme broodjes over de toonbank? Hoe werkt dat met die grote (buitenlandse) partijen die campings en chaletparken willen kopen?

Zoals altijd zit er meestal een kern van waarheid in “wat er gezegd wordt”. Maar uw vragen stelt u wellicht toch liever aan de specialisten. Kom dan eens langs bij ons op kantoor voor een goed gesprek, of laat ons uw mooie onderneming zien en de plannen horen die u wellicht heeft.

Een vrijblijvend gesprek plannen kan bij recreatiemakelaar Den Otter Van Vliet of bij één van onze Leisure Makelaars Nederland partners in het land.

Op een unieke lokatie in het westen van het land bieden wij, samen met Synchro Bedrijfshuisvesting, namens de eigenaar, een kwalitatief hoogwaardig recreatiebedrijf te koop aan. Voor meer informatie, neem contact op met ons!

Als je je bedrijf te koop zet, komen er allerlei processen op gang en stapelen de vragen zich op in je hoofd.

  • Wat ga ik ervoor krijgen, in Euro’s
  • Is het nu de beste tijd?
  • Hoe pak ik het aan, waar begin ik?
  • Wat ga ik na de verkoop doen?
  • Krijg ik geen spijt?

Zo veel vragen dat je uiteindelijk maar weer de dagelijkse gang van zaken oppakt en wellicht denkt: “ik zie wel”. Juist dan is het interessant om een afspraak te maken met ons. We helpen je om bij het begin te beginnen. Overzicht te creëren, samen een antwoord formuleren op alle vragen. Vanuit rust keuzes maken en besluiten om de verkoop wel of (nog) niet te gaan starten. Een plan maken.

Behoefte om vrijblijvend eens met een kop koffie te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen? Bel voor een afspraak 0412-474282 of mail naar info@denottervanvliet.nl